Onderzoek bevorderen ... Waarom u niet ?

De verschillende stappen

Inschrijving

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor onze klinische studies. U kunt zich telefonisch, per e-mail of eenvoudig online registreren via ons registratieformulier. Deze registratie is gratis en verplicht je nergens toe. Hierdoor kunt u worden geregistreerd in onze database en direct worden gecontacteerd wanneer we beginnen met een werving voor één van onze studies. Wij verbinden ons ertoe uw privacy en de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens te respecteren. U kunt zich op elk gewenst moment op eenvoudig verzoek afmelden.

Lire plus
Inschrijving

Inschrijving

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor onze klinische studies. U kunt zich telefonisch, per e-mail of eenvoudig online registreren via ons registratieformulier. Deze registratie is gratis en verplicht je nergens toe. Hierdoor kunt u worden geregistreerd in onze database en direct worden gecontacteerd wanneer we beginnen met een werving voor één van onze studies. Wij verbinden ons ertoe uw privacy en de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens te respecteren. U kunt zich op elk gewenst moment op eenvoudig verzoek afmelden.

Lire plus
Screeningsbezoek

Screeningsbezoek

Het medische screeningsbezoek vindt ongeveer 3 weken voor aanvang van de studie plaats. Het doel ervan is om een algemene gezondheidscontrole uit te voeren en om te controleren of u voldoet aan alle toelatingscriteria om aan de studie deel te nemen. Nadat u de gelegenheid heeft gehad om dit te lezen en vrijuit al uw vragen te stellen aan de arts of een lid van zijn team, dient u een informatie- en toestemmingsformulie te ondertekenen. Het medisch onderzoek omvat: leeftijd, gewicht, lengte, medische geschiedenis, medicamenteuze behandelingen, klinisch onderzoek, bloedonderzoek, urinemonster, bloeddruk, hartslag, elektrocardiogram, enz…

Voor het toedienen

Voor het toedienen

Als de resultaten van uw selectiebezoek voldoen aan de selectiecriteria van het studieprotocol, als u de beperkingen respecteert en nadat de arts en de opdrachtgever hun toestemming hebben gegeven, kunt u de selectieprocedure voortzetten. U arriveert de dag voordat het medicijn wordt toegediend in de klinische eenheid om de laatste geschiktheidsparameters te controleren. De verpleegster zal u in uw kamer installeren voor de periode van ziekenhuisopname volgens het protocol van de studie. Deze periode is meestal 2 tot 3 dagen maar kan tot 3 weken duren.

Dag van toediening

Dag van toediening

De dag van toediening van het testgeneesmiddel is vaak een dag vol met medische handelingen. Ze worden strikt en herhaaldelijk uitgevoerd, op specifieke tijden: bloedonderzoek, bloeddruk, hartslag, elektrocardiogram, urineonderzoek, etc. Andere onderzoeken kunnen deze lijst aanvullen. Gedurende uw verblijf in het ziekenhuis, staat u onder permanent medisch toezicht van ons team van artsen.

Poliklinische bezoeken

Poliklinische bezoeken

Na afloop van de ziekenhuisopname en na een grondig medisch onderzoek om er zeker van te zijn dat u de afdeling in goede gezondheid kan verlaten, geeft de arts u toestemming om de klinische afdeling te verlaten. Vervolgens moet u zich binnen enkele dagen na uw ontslag, meestal ’s morgens, melden bij de klinische eenheid om bloedmonsters te nemen en andere medische ingrepen uit te voeren.. Het aantal poliklinische bezoeken verschilt van studie tot studie en staat vast aan het begin van de studie.

Bezoek aan het einde van de studie

Bezoek aan het einde van de studie

Dit bezoek is het laatste medische bezoek en sluit uw deelname aan de klinische studie af. Tijdens dit bezoek voeren we dezelfde onderzoeken uit als tijdens het selectiebezoek: bloedonderzoek, urinemonster, bloeddruk, hartslag, gewicht, elektrocardiogram, enz. Tijdens dit bezoek wordt u ook door de arts onderzocht om er zeker van te zijn dat u in goede gezondheid verkeert. Het is aan het einde van dit laatste bezoek dat we je compensatie kunnen betalen.

onze studies

M2606 Gr5 : Etude de longue durée pour hommes de 18 à 45 ans

Pour hommes de 18 à 45 ans - BMI entre 18 et 30 kg/m2 - 1 visite de screening - 1 hospitalisation de 16,5 jours - 3 visites ambulatoires
Meer informatie

M2611 : Groupes 6, 7 et 8. Hommes et femmes de 18 à 45 ans

Etude comprenant une hospitalisation de 6 jours/6nuits pour volontaires ayant un BMI entre 18 et 30 kg/m²
Meer informatie

Pré-recrutement : étude sur un vaccin contre le HPV

Femmes et hommes de 18 à 45 ans - IMC 18,5 à 32
Meer informatie

M2607: Etude de courte durée pour hommes de 18 à 55 ans

Pour hommes de 18 à 55 ans - BMI entre 18,5 et 28,5 kg/m2 - 1 visite de screening - 1 hospitalisation de 3 nuits - 4 visites ambulatoires
Meer informatie

M2610 Gr5 : Etude pour femmes de 18 à 40 ans

Recrutement clôturé
Meer informatie

M2290 Part IV Gr2: études pour hommes et dames en surpoids

Recrutement clôturé
Meer informatie

M2617 : Etude courte pour hommes et dames ménopausées de 18 à 55 ans

Recrutement Groupe 3 clôturé
Meer informatie

M2644 Gr6: Etude pour hommes et femmes de 18 à 55 ans sans hospitalisation

Recrutement clôturé
Meer informatie